Woman Entrepreneurship Day – Book Launch – Business Inspirations- Nov. 17.2017

Wywiad Do Prasy:  Teresa Garvin, która prowadzi swój biznes w Chicago, od dawna jest mentorką dla wielu kobiet z różnych krajów świata w tym również z Polski. –  „Mam ogromne doświadczenie w prowadzeniu biznesu w USA,  a więc również gotowe wzorce, które można i powinno się wprowadzać do Polski. Decydując się na wzięcie udziału w tym projekcie nagle wyobraziłam sobie, jak wiele kobiet będę mogła zainspirować. Ja przecież zaczynałam od zera w obcym kraju, bez języka. Skoro mnie się udało, to również inni też mogą osiągnąć sukces” – podkreślała przedsiębiorczyni ze Stanów.

Press Release : Teresa E Garvin who runs a business in Chicago, has long mentored women from various countries around the world, including Poland. “I have extensive experience in running a business in the U.S., and therefore have ready to use methods that can and should be introduced to Poland. Deciding to take part in this project, I suddenly imagined how many women I could inspire. After all, I started from scratch in a foreign country and without a language. If I was able to succeed, others can too.” stressed the U.S.-based entrepreneur.

 

Business Inspirations

Be Creative

Science cuts two ways, of course; its products can be used for both good and evil. But there's no turning back from science. The early warnings about technological dangers also come from science.

Leave a Comment