Speaking at Nicolaus Copernicus University

Torun, Poland – XX Convention Of Polish Entrepreneurs 

Teresa E. Garvin -Speaking at Nicolaus Copernicus University Torun. May 27.2018

My lecture was Titled: Not Only For Women!

Regarding:

How to renew your business to win against the competition.

My audience did learn how to become a more effective leader in their company and in their private life.

They were able to determine at what stage their business is now, so now they are able to take certain steps to keep it in the best performance.

They have learn about 6 emotional human needs, which if you can recognize in yourself and others, then you will improve your life, both professional and personal.

They have learn the most effective ways and sources to gain practical knowledge for their business using the latest and most up-to-date methods.

They have learned the latest technological predictions made by Peter Diamandis that can have a profound impact on the future of their business.       

These predictions relate to 2018-2028. They did receive a copy of this list for participating in the lecture, titled “Countdown to Singularity 2013-2038”

 

Leave a Sparkle Wherever You Go!

Moje wystąpienie miało temat:

Nie Tylko Dla Kobiet!

 Jak odnowić swój biznes aby wygrać z konkurencją.

  1.  Jak zostac bardziej efektywnym Liderem w swojej firmie i w zyciu prywatnym.
  2. Jak rozpoznać i ustalic w jakim stadium jest Twoj biznes teraz, a wiec jakie podjąć  kroki aby ciagle utrzymac go w najwyższej wydajności.
  3. Moi słuchacze dowiedzieli się sie o 6-ciu emocjonalnych potrzebch ludzkich, ktore jeśli potrafisz  rozpoznać u siebie i innych, wtedy poprawisz swoje życie zarówno zawodowe jak i osobiste. 
  4. Poznali najskuteczniejsze źródła pobierania wiedzy praktycznej dla ich biznesu z zastosowaniem najnowszych i najbardziej aktualnych metod.
  5. Dowiedzieli się najnowsze przewidywania technologiczne robione przez Petera Diamandis ktore mogą mieć głęboki wplyw na przyszłość ich biznesu.

      Te przewidywania dotyczą 2018-2028 roku. Moi słuchacze otrzymali kopię tej listy za uczestnictwo  w prelekcji.

 

 

Leave a Comment