Polityka prywatności

UMOWA O POLITYCE PRYWATNOŚCI ONLINE

Teresa E. Garvin, (Barrington Investments, LLC), zobowiązuje się do przechowywania wszelkich danych osobowych zebranych od osób, które odwiedzają naszą stronę internetową i korzystają z naszych internetowych usług i usług dokładnych, poufnych, bezpiecznych i prywatnych. Nasza polityka prywatności została zaprojektowana i stworzona w celu zapewnienia osobom związanym z Teresą E. Garvin zaangażowania i realizacji naszych zobowiązań nie tylko w celu spełnienia, ale i przekroczenia większości istniejących standardów prywatności.

THEREFORE niniejsza umowa o polityce prywatności dotyczy Teresy E. Garvin, a zatem reguluje ona wszelkie gromadzenie i wykorzystywanie tych danych. Korzystając z https://www.teresagarvin.com, wyrażasz zgodę na następujące procedury dotyczące danych wyrażone w tej umowie.

Kolekcja informacji

Zaleca się, aby zapoznać się z polityką prywatności i oświadczeniami dowolnej strony internetowej, z której korzystasz lub często, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób inne witryny gromadzą, wykorzystują i udostępniają zebrane informacje.

Wykorzystanie zebranych informacji

Teresa E. Garvin może zbierać i może wykorzystywać dane osobowe w celu pomocy w działaniu naszej strony internetowej oraz w celu zapewnienia dostarczania potrzebnych usług i żądania. Czasami może zaistnieć potrzeba użycia informacji umożliwiających identyfikację osoby jako sposobu na informowanie Cię o innych możliwych produktach i / lub usługach, które mogą być dostępne na stronie https://www.teresagarvin.com. Teresa E. Garvin może również kontaktować się z Tobą w sprawie wypełniania ankiet i / lub kwestionariuszy badawczych związanych z twoją opinią o obecnych lub potencjalnych przyszłych usługach, które mogą być oferowane. Teresa E. Garvin nie jest teraz, ani nie będzie w przyszłości, sprzedawać, wynajmować ani dzierżawić żadnej z naszych list klientów i / lub nazw żadnym stronom trzecim. Teresa E. Garvin może od czasu do czasu czuć potrzebę kontaktu z Tobą w imieniu innych zewnętrznych partnerów biznesowych w odniesieniu do potencjalnej nowej oferty, która może Cię zainteresować. Jeśli wyrażasz zgodę lub okazujesz zainteresowanie prezentowanymi ofertami, wówczas w tym czasie można udostępnić stronie trzeciej określone, identyfikowalne informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i / lub numer telefonu. Teresa E. Garvin może ujawnić dane osobowe Użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia, wyłącznie w przypadku, gdy jest to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem i / lub w dobrej wierze, że takie działanie jest uważane za konieczne lub wymagane w celu:

 

  • Pozostań w zgodzie z wszelkimi rozporządzeniami, ustawami i / lub statutem lub starając się przestrzegać wszelkich procesów, które mogą być obsługiwane przez Teresę E. Garvin i / lub naszą stronę internetową;
  • Utrzymywać, chronić i / lub chronić wszystkie prawa i / lub własność Teresy E. Garvin; i
  • Wykonuj w trudnych warunkach, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste użytkowników https://www.teresagarvin.com i / lub opinii publicznej.

Dzieci poniżej 13 roku życia

Teresa E. Garvin nie zbiera świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia (13) bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców. Jeśli zostanie stwierdzone, że takie informacje zostały nieumyślnie zebrane u osób poniżej trzynastego roku życia (13), niezwłocznie podejmiemy niezbędne kroki w celu zapewnienia, że takie informacje zostaną usunięte z bazy danych naszego systemu. Każda osoba poniżej trzynastego roku życia (13) musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z tej strony internetowej.

Zrezygnuj z subskrypcji lub zrezygnuj

Wszyscy użytkownicy i / lub odwiedzający naszą stronę mają możliwość zaprzestania otrzymywania od nas informacji i / lub zastrzegają sobie prawo do zaprzestania otrzymywania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub biuletynów. Aby przerwać lub zrezygnować z subskrypcji na naszej stronie internetowej, wyślij wiadomość e-mail, na którą chcesz zrezygnować z adresu teresagarv@gmail.com. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować ze stron internetowych osób trzecich, musisz przejść do tej konkretnej witryny, aby zrezygnować z subskrypcji i / lub zrezygnować.

Links to Other Web Sites

Our website does contain links to affiliate and other websites. Teresa E. Garvin does not claim nor accept responsibility for any privacy policies, practices and/or procedures of other such websites. Therefore, we encourage all users and visitors to be aware when they leave our website and to read the privacy statements of each and every website that collects personally identifiable information. The aforementioned Privacy Policy Agreement applies only and solely to the information collected by our website.

Bezpieczeństwo

Teresa E. Garvin dołoży starań i podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa fizycznego, proceduralnego i technicznego w odniesieniu do naszych biur i urządzeń do przechowywania informacji, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu lub zmianie danych osobowych użytkownika w ramach nasza kontrola.

Firma wykorzystuje również protokół Secure Socket Layer (SSL) do uwierzytelniania i komunikacji prywatnej, aby zwiększyć zaufanie użytkowników do Internetu i stron internetowych, zapewniając prosty i bezpieczny dostęp do kart kredytowych i danych osobowych oraz komunikację.

Zmiany w Polityce prywatności

Teresa E. Garvin zastrzega sobie prawo do aktualizacji i / lub zmiany warunków naszej polityki prywatności i dlatego zamieścimy tę zmianę na stronie głównej naszej witryny internetowej pod adresem https://www.teresagarvin.com, aby nasi użytkownicy i / lub odwiedzający są zawsze świadomi tego, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób będą wykorzystywane iw jakich okolicznościach, jeśli takie istnieją, możemy ujawnić takie informacje. Jeżeli w dowolnym momencie Teresa E. Garvin zdecyduje się wykorzystać w dokumentacji wszelkie dane osobowe, w sposób znacznie różniący się od tego, który został stwierdzony przy początkowym gromadzeniu tej informacji, użytkownik lub użytkownicy zostaną niezwłocznie powiadomieni e-mailem. Użytkownicy w tym czasie mają możliwość wyboru, czy zezwolić na wykorzystanie ich informacji w ten odrębny sposób.

Akceptacja warunków

Korzystając z tej witryny, akceptujesz warunki określone w wyżej wymienionej Umowie o Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi warunkami, powinieneś powstrzymać się od dalszego korzystania z naszych stron. Ponadto dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek aktualizacji lub zmian w naszych warunkach oznacza, że akceptujesz i akceptujesz takie zmiany.

How to Contact Us

If you have any questions or concerns regarding the Privacy Policy Agreement related to our website, please feel free to contact us at the following email, telephone number or mailing address.

Email: teresagarv@gmail.com
Adres korespondencyjny:
Teresa E. Garvin
127 N Northwest Hwy
Palatine, Alabama 60067